品牌:
全部
CTC
屬性:
AC192-1D/2D/3D/6D緊湊型振動傳感器

 • 0.4-13000Hz頻響
 • 低噪聲
 • 抗電磁干擾能力強
 • 電氣隔離
 • IP68防護等級
類型 IEPE/ICP
量程 80 g
靈敏度 100 mV/g
重量 51克
AC294-1D/2D/3D/6D抗干擾振動傳感器

 • 10kHz頻響
 • ± 80g peak 量程
 • 改良的線性精度
類型 IEPE/ICP
量程 80 g
靈敏度 100 mV/g
重量 93克
AC194-1D/2D/3D/6D緊湊型側端出線振動傳感器

 • 0.5-10000Hz頻響
 • 低噪聲
 • 抗電磁干擾能力強
 • 電氣隔離
 • IP68防護等級
 • 側端出線
類型 IEPE/ICP
量程 80 g
靈敏度 100 mV/g
重量 93克
AC292-1D/2D/3D/6D抗干擾振動傳感器

 • 15kHz頻響
 • ± 80g peak 量程
 • 改良的線性精度
類型 IEPE/ICP
量程 80 g
靈敏度 100 mV/g
重量 51克
AC198-1D/2D/3D/6D緊湊型振動傳感器

 • 0.5-8000Hz頻響
 • 低噪高分辨率
 • 抗電磁干擾能力強
 • 電氣隔離
 • IP68防護等級
 • 側端出線
 • M8系留螺栓
類型 IEPE/ICP
量程 80 g
靈敏度 100 mV/g
重量 93克